Selecteer een pagina

MUSEA IN NEDERLAND OVER VOORMALIG NEDERLANDS-INDIE

In samenwerking met onderzoeksbureau Verwonderzoek geïnventariseerd welke verhalen musea in Nederland vertellen over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, hoe die verhalen tot stand komen en welke uitdagingen en kansen musea identificeren om deze verhalen bij het publiek te bezorgen.

De resultaten van dit onderzoek dienden als input voor het advies dat de Commissie Bussemaker uitbracht over hoe de kennis over voormalig Nederlands-Indië versterkt kan worden.

Download onderzoeksrapport